کره جنوبی از سفر احتمالی ولیعهد عربستان به سئول خبر داد - کیو شارژر

کره جنوبی از سفر احتمالی ولیعهد عربستان به سئول خبر داد


تهران- ایرنا- مقامات کره جنوبی از سفر احتمالی محمد بن سلمان به سئول در ماه جاری میلادی خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84930305/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF