پرداخت بهای بلیت متروی پکن با اسکن کف دست


تهران- ایرنا- رسان‍ه‌های چینی اعلام کردند که مسافران چینی از این پس قادر خواهند بود تا در یکی از خطوط متروی این شهر تنها از طریق اسکن کف دست خود، بهای بلیت مترو را پرداخت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117830/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D9%81-%D8%AF%D8%B3%D8%AA

  آمریکا، عامل پنهان جنگ اوکراین به دنبال تضعیف چین با ابزار تایوان