ناو هواپیمابر «جورج واشنگتن» به ژاپن بازمی گردد


تهران- ایرنا- با وجود مخالفت‌های افکار عمومی در ژاپن، نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که ناو هواپیما جورج واشنگتن را در سال آینده دوباره به آبهای ژاپن اعزام خواهد کرد تا جایگزین ناو رونالد ریگان شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095872/%D9%86%D8%A7%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF

  رییس جمهوری کره جنوبی: برنامه هسته‌ای پیونگ یانگ چالش‌ مستقیم نظام جهانی است