ادامه دخالت غرب در امور داخلی چین؛ هیات فرانسوی وارد تایوان شد

وزارت امور خارجه تایوان اعلام کرد که سفر هیات فرانسوی به این جزیره، چهارمین سفر سیاستمداران فرانسوی به تایوان ظرف ۱۲ ماه گذشته به شمار می رود.

در سال های اخیر، بسیاری از قدرت های اروپایی از تایوان اعلام حمایت کرده اند و این در حالی است که بر طبل سیاست «چین واحد» می کوبند. سیاستمداران کشورهای اروپایی به طور معمول به تایوان سفر می کنند.

به گزارش ایرنا، بر اساس اصل «چین واحد»، هر کشوری که دارای روابط رسمی با پکن است حق ندارد با تایوان روابط رسمی داشته باشد آمریکا نیز بر اساس این اصل قراردادهای رسمی اش را به جای تایوان با چین منعقد می‌کند، ولی همزمان به روابط «غیررسمی» اش با تایوان ادامه داده است و نماینده‌های «غیررسمی» به این منطقه می‌فرستد.

در همین حال، رزمایش بزرگ جنگی چین، زمینه حمایت گسترده آمریکا از تایوان و اعلام همبستگی با این جزیره را فراهم کرد.

پکن هر گونه اقدام دیپلماتیک را که ممکن است به مشروعیت تایوان کمک کند، رد کرده و نسبت به سفر مقام ها و سیاستمداران غربی به تایپه واکنش خشمگینانه ای نشان داده است.

پلوسی که  منتقد چین است، عالی رتبه ترین سیاستمدار آمریکایی بود که در مدت ۲۵ سال از تایوان دیدن کرد.

ماه گذشته، چین در اعتراض به سفر پلوسی به تایوان، کشتی های جنگی، موشک و جت های جنگنده را روانه آب ها و آسمان اطراف تایوان کرد که بزرگترین رزمایش این کشور از اواسط سال های ۱۹۹۰ به شمار می رفت.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این اولین سفر یک هیات اروپایی بلندپایه به این جزیره از زمانی است که چین یک رزمایش رزمی را در اعتراض به سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان انجام داد.

  چین خواستار توقف غارت منابع طبیعی سوریه توسط بیگانگان شد

اکنون پکن تاکید دارد در سراسر جهان تنها یک کشور چین وجود دارد. جزیره تایوان هم یک منطقه متعلق به چین است و جمهوری خلق چین یگانه دولت قانونی چین به شمار می‌رود. اصل “چین واحد” شرط و پایه‌ای برای توسعه روابط همکاری دوستانه چین با کشورهای جهان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84880818/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

اگرچه دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مخفیانه با سفر پلوسی مخالفت کرد، اما بارها در ملاعام گفت که وی حق سفر دارد.